E-mail: szilagyofeco1@t-online.hu

 

Szilágyi Ferenc Mátyás független írásszakértő - írásazonosító, grafológus, krimináltechnikai szaktanácsadó honlapja


ÜDVÖZLÖM HONLAPOMON!


Köszönöm, hogy engem választott!

Engedje meg, hogy bemutatkozzam!

Szilágyi Ferenc Mátyás független írásszakértő - írásazonosító, grafológus, krimináltechnikai szaktanácsadó, nyugállományú rendőr alezredes vagyok.

Több évtizedes bűnügyi nyomozói (élet- és ifjúságvédelmi szakterület), valamint bűnügyi főtechnikusi (bűnügyi helyszínelő) tevékenység után a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományából 2004 évben nyugállományba vonultam.

1973 évben végeztem el a Rendőrtiszti Főiskolát, ami után, mint hivatásos rendőrtiszt a különféle (főleg bűnügyi, kriminalisztikai, krimináltechnikai) szaktanfolyamokat.

1999 óta foglalkozom grafológiával és írástörténettel, írásazonosítással. Az Országos Írásszakértő Intézet által indított 3 éves (OKJ-s) tanfolyam elvégzése után grafológus szakasszisztensi vizsgát tettem, majd 2002 évben szakmai bizottság előtt vizsgázva (melynek elnöke igazságügyi kriminalisztikai írásszakértő volt) okleveles írásszakértő lettem.
A képesítésem a 15 / 2004 (V. 14.) OM. számú rendelet alapján írásszakértő, mely eseti (magán) szakértőt jelent.
Azonosító szám: OKÁÉV 00890020.

2004. június 5.-e óta rendes tagja voltam, az országban elsőként megalakult budapesti székhelyű független Magyar Írásszakértői és Bűnmegelőzési Társaságnak (MaÍrT) ahol lehetőség volt szakmai, tudományos ismeretek alaposabb megismerésére, továbbképzésekre, országos és nemzetközi szakmai kitekintésre. A Mairt-nál rendszeres szakmai továbbképzés is folyt. Sajnos e szervezet időközben megszűnt!

Jelenleg Baranya megyében, Pécsett lakom, de szakértői és szaktanácsadói tevékenységem az egész ország területére, sőt az Európai Uniós országokra is kiterjed. Írásszakértői tevékenységemet és szakértői véleményeimet hazánkon kívül elfogadták Angliában, Németországban, Ausztriában, Romániában, Horvátországban is.

Nem vagyok igazságügyi szakértő, ezért szakértői tevékenységemet a 2005. évi XLVII. törvény 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjai alapján, mint természetes személy, önálló tevékenységként, eseti szakértőként végzem.

A hozzám fordulóknak megbízás, kirendelés, felkérés alapján, az alábbi területeken tudok írásos (szakértői) véleménnyel, szaktanácsadással segítséget nyújtani:

ÍRÁSSZAKÉRTÉS - ÍRÁSAZONOSÍTÁS:

- kézírás, névaláírás, kézeredet vizsgálata, megállapítása, azonosítása.

(kézírás, aláírás készítője a névtulajdonos-e, vagy más személy, számításba jövő személyek közül származik, vagy származhat a kézírás, aláírás, történt, vagy történhetett-e kézírás, aláírás hamisítás, ha igen hogyan, milyen módszerrel, és az bizonyítható-e stb.)

- írógéppel, egyéb technikai eszközzel pl. számítógéppel, nyomtatóval készített levelek, iratok, szövegek vizsgálata (technikai hamisítás megállapítása vagy kizárása érdekében műszeres vizsgálatra is van lehetőség!)

(fenyegető, zsaroló levelek, írások készítőjének felderítéséhez, megállapításához segítségnyújtás, tanácsadás stb.)

- okmányok, okiratok, szerződések, bélyegzőlenyomatok eredetiségvizsgálatához, esetleges hamisítások elkövetőinek felderítéséhez segítségnyújtás, szaktanácsadás.

GRAFOLÓGIA:

- kézírás (folyóírás) - legalább egy oldalnyi A/4-es méretű sima papírlapra írtak alapján általános személyiségkép készítése okleveles grafológus (szakértő) bevonásával.

(Önmaga jobb megismeréséhez, munkatársai, alkalmazottai kiválasztásához, pályaválasztáshoz, társkereséshez, párválasztáshoz, magatartási, tanulási zavarok, munkaalkalmassági, megbízhatósági gondokhoz tanácsadás, gyermek- és serdülőkori (családi) problémák megoldásában, grafológiai eszközökkel és módszerekkel segítségnyújtás)

- eltűnési ügyekben, gyanús, rendkívüli halálesetekben, kézzel írt levelek, (búcsúlevél) vizsgálata, segítségnyújtás, tanácsadás.

KRIMINÁLTECHNIKAI TANÁCSADÁS:

- Büntetőeljárási, nyomozási, egyéb „gyanús” ügyekben esetleges magánnyomozás igénye esetén segítségnyújtás, bűncselekmények helyszíni nyomainak szakszerű felkutatásában, tárgyi bizonyítékok összegyűjtésében segítségnyújtás.

- Bűnmegelőzési tanácsadás.

SZÁMLAKÉPES VAGYOK, az elkészített szakértői (szaktanácsadói) véleményekről számlát adok.

Szakértői díjaimat és költségeimet a 65/2007. (XII. 23.) IRM. számú rendelettel módosított 3/1986 (II. 21.) IM. sz. rendelet alapján számítom fel, melyek nettó összegűek, áfát nem tartalmaznak, mert alanyi adómentesség miatt áfamentes adókörbe tartoznak.

ÍRÁSSZAKÉRTŐI MUNKADÍJAK:

- Előzetes vizsgálat: 15-35.000 Ft

- Kézírás (aláírás) egyszerű optikai vizsgálata: 3.000 Ft / db

- Kézírás (aláírás) grafikai műszeres laboratóriumi vizsgálata: 4.000 Ft / db

- Okirat vagy írás technikai laboratóriumi vizsgálata: 4.000 Ft / db

- Személyi (úti) okmányok komplex vizsgálata: 8.000 Ft / db

- Általános óradíj: 4.000 Ft

- Költségátalány: a szakértői díjak 35%-a

- Egy általános írásszakértői vizsgálat (1-5 aláírás, vagy 1-2 oldalas kézírás): 20-60.000 Ft

- Bonyolultabb ügyekben (amikor 10-20 db irat kézírását, vagy aláírását kell vizsgálni): 45-85.000 Ft

GRAFOLÓGIAI MUNKADÍJAK:

- Általános személyiségkép készítése (1 oldalnyi kézírásból) gyorselemzéssel: 5-15.000 Ft / db

- Testre szabott általános személyiségkép készítése (2, vagy több oldalas kézírásból): 10-45.000 Ft / db

- Speciális személyiségkép készítése (munkaalkalmasság, megbízhatóság, vezetői beosztás stb.): 15-50.000 Ft / db

- Párkapcsolat (párok összeillőségének vizsgálata kézírás alapján), személyenként: 10-25.000 Ft

- Grafológiai szakértői vizsgálat és vélemény készítése (1-10 oldalas kézírás alapján): 30-75.000 Ft

- Általános óradíj: 5.000 Ft

KRIMINÁLTECHNIKAI TANÁCSADÁS MUNKADÍJA:

Közös megegyezés alapján, ügyektől függően. Általános óradíj: 5.000 Ft

ELÉRHETŐSÉGEIM:

Szilágyi Ferenc - grafológus, irásszakértő Levelezési cím:
Szilágyi Ferenc
7632 Pécs, Krisztina tér 22. sz. 2. em. 7.

Telefon / fax:
+36 - 72 - 411 078

Mobil telefon:
+36 - 30 - 9795 557

E-mail:
szilagyofeco1@t-online.hu

Weblapom:
www.grafologus-irasszakerto.huAz oldal tetejére